İngilizce

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler (Opposites - Zıt Anlamlılar)

big-small
quick-slow
hot-cold
full-empty
easy-difficult
heavy-light
open-shut
right-wrong
old-new
old-young
 
büyük-küçük
çabuk-yavaş
sıcak-soğuk
dolu-boş
kolay-zor
ağır-hafif
açık-kapalı
doğru-yanlış
eski-yeni
ihtiyar-genç
next-last
beautiful-ugly
free-occupied
good-bad
better-worse
early-late
cheap-expensive
near-far
here-there
gelecek-son
güzel-çirkin
serbest-meşgul
iyi-kötü
daha iyi-daha kötü
erken-geç
ucuz-pahalı
yakın-uzak
burada-orada

About Admin

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.