Coğrafya

Cografya 10.Sınıf Lise 2 | 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları

1.Savan bitki örtüsü hakkında bilgi veriniz.
2.Göl ayağı (gideğen) nedir? Kısaca açıklayınız.
3. İç püskürük ve dış püskürük kayaçlar arasındaki farklar nelerdir?
4.Aşağıdaki kayaçlar metamorfizmaya uğrarsa neye dönüşür? Karşılarına yazınız.
Kalker ………………. Granit……………… Kömür …………………….. Kil taşı
5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda oluşan topraklara …………………. denir.
Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme, akarsuların biriktirdiği depolar ya da yamaç eteklerindeki kumlu kolüvyal depolar üzerinde oluşan topraklara ………………………………. adı verilir.
6.Kimyasal ayrışma ……………… ve ……………………… alanlarda görülür.
Fiziksel ayrışma ………………. ve ……………….. alanlarda görülür.
İçerisinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ………………………… denir.
Deniz suyundaki tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru …………………
7.Aşağıdaki toprakların hangisinde horizonlar vardır?
a)Moren b)Regosoller c)Kolüvyal d)Podzol e)Alüvyal
8.Aşağıda belirtilen kayaçların hangisinin içerisinde fosillere rastlanmaz.
a)Kalker b)Granit c)Tebeşir d)Kömür e)Kum taşı
9. I. Tektonik depremler II. Kömür yatakları III. Kaplıcalar
IV. Volkanik faaliyetler V. Karstik şekiller
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin dağılışı fay hatlarının dağılışıyla benzerlik gösterir?
a) Yalnız I b) II ve V c) I, II ve III d)I, III ve IV e)III ve IV
10.Şekildeki kalkerli yapıda oluşan bu kaynağın özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır b) Suları soğuktur c) Sularında bol miktarda kireç bulunur
d)Kaynağın oluşmasında geçirimli kayaçların etkisi vardır e) Fayların olduğu yerlerde bulunurlar

Not: Her soru 10 puan. Başarılar.

About Admin

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.