Dil Anlatım

Türklerin İslamiyet öncesi Hayatı

Türk milletinin islam öncesi çağlara ait hayatıyla ilgili neler biliyoruz?
Türklerin İslamiyet öncesi hayatıyla ilgili olarak en çok bilinenler;
-Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır.
-Göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdir.
-Hun ve Göktürk Devleti bu dönemdeki güçlü devletlerdir.
-Hükümdarlara kağan veya hakan adı verilirdi.
-Göktanrı inancı vardı.
-Sığı,şölen'törenleri ve ölülerin ardından yuğ merasimleri yapılmaktadır.Bu şölenlerde 'şaman,kam,baskı,ozan' adı verilen bilge kişiler 'kopuz' eşliğinde ve şiirler okunmaktadır.
-Bu dönemin sözlü ürünlerinde göçebe Türklerin hayat anlayışını ve ideal insan tipini temsil eden kahramanlar görülmektedir.

Bu Bilgiler Günümüze Nasıl Ulaşmıştır?
Bu bilgiler günümüze destanlar sayesinde ulaşmıştır. 10. sınıf edebiyat dersinin ilk konusu "Edebiyat- Tarih ilişkisidir" Bu konuda da belirtildiği üzere Edebiyatla Tarih arassında iki türlü bir ilişki vardır.


Bunlardan ilki : -- Bir Edebi eseri anlamak yorumlamak için yazıldığı tarihi (siyasi ,sosyal, ekonomik, vs vs) iyi bilmek gerekir.bu yüzden Tarih biliminden faydalanırız.

Bunlardan ikincisi ise : Bir Edebi eser döneminin aynası niteliğindedir ve biz bu eserlere bakarak bir dönem hakkında bilgi sahibi oluruz.Hatıra kitapları bu konuda büyük rol oynar.Ama sadece hatıralar değildir elbet.
Tarih süreci içerisinde elimizde kesin kanıt bilgi belge olmayan dönem ya da devirlere ait bilgilere de yine ortaya konan edebi eserlere bakarak anlarız.Misalen biz Alp Er Tunga hakkında bilgiye ona ait bir sagudan elde ettik.

About Admin

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.