Fizik

Kinetik Enerji Nedir? Kinetik Enerji Hakkında Bilgiler

Kinetik enerji
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, rölatif (bağıl, göreceli, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi artar. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir.
Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahip olduğu kinetik enerji:şeklinde ifade edilir.
m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji:
şeklinde ifade edilir.
Burada, I, cismin atalet (eylemsizlik) momenti, ω ise açısal hızdır.
Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler, yani bu cisimlerin enerjileri vardır. Bu hareketinden dolayı cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerji (hareket Enerjisi) denir. Akan su, hareket halindeki araba, fırlatılan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri (hareket enerjisi) vardır.

Kinetik Enerji
Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardır. Bu hareketinden dolayı cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerji (hareket enerjisi) denir. Akan su, hareket halindeki araba, fırlatılan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri (hareket enerjisi) vardır. Duran cisimlerin potansiyel enerjileri (depolanmış enerji), cisimler hareket haline geçtiklerinde bu enerji kinetik enerjiye (hareket enerjisi) dönüşür. Örneğin duran bir araba potansiyel enerjiye (depolanmış enerji) sahiptir. Araç harekete geçtiğinde potansiyel enerji (depolanmış enerji) kinetik enerjiye (hareket enerji )dönüşür. Araç hızlandıkça kinetik enerji (hareket enerjisi) artacaktır. Kinetik enerjinin (hareket enerjisi) simgesi Ek ve birimi jouledir.
Farklı kütlelere sahip olan cisimlerin kinetik enerjileri (hareket enerjisi) de farklıdır. Aynı yol üzerinde hareket eden bir kamyon ile bir otomobilin kinetik enerjileri (hareket enerjisi) farklıdır. Bu nedenle bu iki aracın çarpışmasında kinetik enerjisi (hareket enerjisi ) daha az olan otomobilin hasar oranı kamyona göre daha fazladır. Aynı şekilde daha hızlı hareket eden arabaların çarpışmasında da hasar daha fazla olmaktadır.
Bir V hızı ile hareket eden m kütleli bir cismin kinetik enerjisi (hareket enerjisi);

Ek=1/2m.V2
olacaktır. m ve V2 her zaman pozitif nicelikler olduğundan kinetik enerji (hareket enerjisi) de pozitiftir.


Yukarıdaki arabanın kinetik enerjisini (hareket enerjisi) hesaplayacak olursak;

Ek=1/2m.V2 Ek=1/2.1100.802 Ek=3520000 joule.
Su akış halinde iken kinetik enerjiye (hareket enerjisi) sahiptir. Suyun bu kinetik enerjisinden (hareket enerjisi) farklı enerjiler elde edilerek yararlanılır. Hidroelektrik santrallerinde suyun türbinleri döndürmesi sağlanarak suyun bu enerjisi ilk olarak hareket enerjisine dönüşür daha sonra ise elektrik enerjisi elde edilir.

About Admin

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.